Välkommen Landstinget Sörmland!

På måndag den 9 oktober får vi besök av en grupp politiker från Landstinget Sörmland. Gruppen kommer bland annat besöka Självdialysen och höra hur vi arbetar med personcentrerad vård inom Region Jönköpings län.

På eftermiddagen träffar gruppen Anette Abrahamsson som arbetar som Chefssjuksköterska inom Region Jönköpings län. Hon kommer berätta om det arbete som görs för att minska antalet överbeläggningar.

Vi ser fram emot en lärorik dag tillsammans!
Varmt välkomna till Jönköping.

 

Program – Landstinget Sörmland

Välkommen Alliansen Kronoberg

IMG_1526

Idag välkomnar vi en grupp politiker från Kronoberg som besöker oss under två dagar.
Målet med besöket är att gruppen ska få en inblick i de strategiska utvecklingsområden för primärvården och den specialiserade vården som Region Jönköpings län arbetar med just nu.

Gruppen kommer också få ta del av hur vi arbetar med personcentrerad vård, bland annat genom ett besök på självdialysen.

Under fredagen träffar gruppen några representanter från Bra Liv. De kommer bland annat få ta del av primärvårdens utvecklingsarbete och arbetet med Bra Liv nära.

Welcome Region Hovedstaden

img_1499.jpgWe are very much looking forward welcoming a co-learning group from Denmark, Region Hovedstaden, later this week. The group, consisting of 10 Quality Managers from different hospitals in the Copenhagen area will visit us during two days, September 6th-7th.

The purpose of the visit is to share experiences, knowledge and results on improvement work including:

– How to organize the work & how to create involvement on several levels.
– How to support implementation of good results – including scaling up projects.
– How to maintain focus and good results when efforts are no longer followed up closely.
– How to work with patient involvement in improvement work.

The group will meet with several representatives from Region Jönköping county during these two days. They will also pay a visit to the Self Dialysis unit and the Oncological clinic at Ryhov County Hospital.

Warm welcome!

Program – Region Hovedstaden

Welcome, the Netherlands, Network III

IMG_0447

We are happy to welcome a group from the Netherlands, March 20-21. The group will meet some of the Improvement leaders from Qulturum and get information about Esther, PCP (Person Centered Process mapping), quality registers (Senior Alert).

The group will also be visiting the Self Dialysis Unit, the Radiology Department as well as the Radiotherapy Unit at Ryhov County Hospital during their stay with us.

We wish them a pleasant stay with us!

Program – Netherlands

Presentations:

Person centered care (Pdf)
Esther (Pdf)
Senior Alert (Pdf)
Radiotherapy department (Pdf)