Göran on tour: Vision ”Improving Childrens Health”

Som jag beskrivit i tidigare blogg har Cincinnati Children ambition att I varje moment kunna beskriva sig själv som ”High Reliable Organisation” Referensen är:

cc_blogg

I arbetet att utveckla ”Situational Awarness” i vardagsarbetet  växte idén fram att vid inskrivningssamtalet på sjukhuset definiera hur många timmar barnet kommer att vara på sjukhuset. Att försöka identifiera en ideal tid för vård och omvårdnad på sjukhuset. Detta har sedan blivit något av ett adelsmärke för alla kliniska områden i organisationen, att kunna komma så nära ideal tid som möjligt. Idag har man ett mål”fönster” om 2-4 timmar beroende på diagnos eller sjukdom. Man mäter sedan frekvensen av lyckade ”estimeringar”.

För att lyckas har man sedan utvecklat arbetsprotokoll som svarar på måltiden som beskriver vad som ska göras om någon iakttagelse från någon medarbetar pekar mot att tiden ej kommer att hålla.

Iden med ”situational awarness” (SA) har också utvecklas inom ramen för deras satsning på vad vi skulle kalla primärvård. Tillsammans med olika aktörer/intressenter i staden Cincinnati, till att börja med, men sedan i många städer har man utvecklat ”Communities” för samverkan kring barns hälsa. Man stimulerar utvecklandet av en lokal kännedom SA om hälsoläget och tillsammans med kyrkor, idrottsföreningar, kommunala intressenter försöker man förebygga ohälsa.  Ett projekt kallas Healthy Homes, Block by Block. Om du går in på https://www.facebook.com/cctln/photos/a.1686055708272756.1073741828.1683615498516777/1734860786725581/?type=3&theater

Eller https://www.santamaria-cincy.org/tag/healthy-homes-block-by-block/

Finner du spännande beskrivningar på hur man risk stratifierat uppväxtmiljöer för barn och i dessa agerar med uppsökande verksamhet för att om möjlighet medverka till att barnen inte behöver sjukhusets service.  Arbetet hålls samman av Kvarters ledare som många gånger har en egen erfarenhet att leva i riskmiljöer. Mer om detta kan du läsa på http://www.wcpo.com/news/insider/santa-maria-staffer-knows-what-its-like-to-be-the-kind-of-kid-she-helps-with-healthy-homes-program

Viktiga lärdomar i arbetet är att kvaliteter som Tillit, ledarskap som ”brinner” för utmaningarna och har passion, delaktighet och gemensamma beslut, och bra mätningar är viktiga framgångsfaktorer.  Resultaten är oerhört positiva. Inom flera kroniska områden har man kunnat visa att barn från besvärliga uppväxtvillkor mår mycket bättre trots att de drabbats av exempelvis Astma eller diabetes. Det känns extra spännande efter besöket att fortsätta ett nära samarbete med Cincinnati Childrens.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s