Göran on tour: Patientsäkerhetsarbete med 10 års erfarenhet där standardisering och aktivt deltagande av alla satts i fokus

Vårt besök på Cincinnati Children rivstartade på måndagsmorgonen med ett deltagande, förvisso genom video (kommande dagar blev det tillfälle att delta ”live”), med det dagliga styrningsmötet kallat DCI/Daily Check In. Vi fick stifta bekantskap med en mötesform som genomförs med lite olika bemanning 3 gånger per dygn 7 dagar i veckan.

En struktur och systematik finns i botten där alla deltagare har med sig uppdateringar om såväl kapacitet som patientsäkerhetsfrågor för varje patient i det ögonblicket mötet genomförs. Genomgång och redovisning av nuet sker med hjälp av ett standardiserat protokoll och ca 20 parametrar gås igenom per enhet och därmed kartläggs hela sjukhuset. Dokumentationen görs digitalt och samtliga ledningsnivåer får varje dag en rapport.

Dokumentationen, alla ledningsnivåernas involvering i kapacitetsläget och säkerhetssituationen är grunden för något de benämner ”Cincinnati Children’s approach to leveraging event-driven analytics to change the outcome”. Krraften till perfektion finns i ambitionen att utveckla hos alla medarbetare teamen kallade microsystem och systemägarna “Situational Awarness” en ”Awareness to Reduce the Unrecognized”. Målet är att värna om en kultur som gör sitt yttersta för att skapa tillit hos patienter och anhöriga och att reducera ”Clinical Deterioration and Serious Safety Events (SSE)”
I en utvärdering av CC:s angreppssätt kan man läsa att systemetet idag har en outtröttlig ambition att bli: A reliable system to identify, mitigate, and escalate risk and be associated with a near 50% reduction in UNSAFE transfers and SSEs. Vi fick se mycket imponerande resultat som visade att man ej haft en SSE på flera år på hjärtenheten och deras kliniska processer.

CC_Bild1

Mötesplatsen DCI ska max ta ca 15 minuter och vårdenhetsledaren kommer uppdaterad utifrån protokollet om ca 20 indikatorer men cokså med svaren på tre perspektiv frågor
1. LOOK BACK – Significant safety or quality issues from the last 24 hours
2. LOOK AHEAD – Anticipated safety or quality issues in next 24 hours
3. FOLLOW-UP – Status reports on issues identified today or days before
Enligt Dr Stephen Muting som är “pappa” till angreppssättets införande på hela sjukhuset så utvecklas ett ansvarstagande för hela systemets resultat, vilket är oerhört centralt om man ska kunna utveckla en ”High Reliable Organisation”(Weick). Stephen refererar när han pratar med oss till Weicks beskrivning av system tänkande
“Systems thinking focuses on understanding the structures in a system and how those structures guide the actions and interactions of the people who work in the system. Recognizing this interconnectedness between and among structures and people in a system is fundamental to the ability to prevent, detect, and correct problems that occur in an organization.”
Nedanstående två figurer är plattformen för DCI och hur uppföljningen av arbetet speglas i olika mätetal

CC_Bild2.jpg.png

CC_Bild3

Det är inte enkelt att I en blogg belysa tio års utvecklingsarbete men målsättningen att varje stund kunna beskrivas som en ”High Reliable Organisation” är mycket eftersträvansvärt.

I nästa blogginlägg  kommer jag försöka beskriva hur Cincinnati Children försöker arbeta för sin vision Improving Childrens Health inte bara genom sina kliniska processer på sjukhuset utan som en aktiv partner i hälsoarbetet.

/Göran

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s