Göran on tour: Cincinnati Childrens

Cincinnati

Tillsammans med chefsläkare och chefssköterskor har jag varit i Cincinnati och besökt ett ledande barnsjukhus Cincinnati Childrens (CC) och deras resurscenter för utveckling Andersson Center.

Under 17 år har de arbetat med att utveckla koncept kopplat till modernt kvalitetsarbete. Vi har känt dem lika länge då de var viktiga partners i programmet som ledes av IHI kallat ”Pursuing Perfection.”

Min blogg kommer att vara tre avsnitt där jag i det första ger lite bakgrund till besöket och presenterara CC. Den andra delen kommer att handla om patientsäkerhet och daglig styrning och den tredje delen om nya kvalitetskoncept som CC fokuserar på.

Jag vill inleda med att ge en summering av dagarna som varit en stor upplevelse – CC är ett fantastiskt system med så många härliga ledare – de är fast bestämda att modernisera sina arbetsprocesser genom att kombinera förmågan att standardisera och ta bort allt slöseri med insikten om att flytta fokuset från sjukhusets göranden till hälsan i befolkningen. Patientaktivering och att göra patienten till en partner och bidra till mognare beroendeposition är i fokus. Likaså att bygga nya samverkansformer ute bland människors dagliga sociala nätverk och försöka inspirera till hälsa och reducera antalet besök på sjukhus för dem som kan undvika det. Jag är också så inspirerad av deras öppenhet att förnya sina mötesplaster i ambitionen att säkra pålitlighet och förtroende.
CC:s vision är: ”Improving childrens health” och i linje med denna vision är Anderson centers vision att vara en ”Catalyst of improving Childrens Health”. Anderson center säger också att de ska bidra till att hjälpa CC att vara ”Best in becoming better”

CC formulerar sin mission med följande nyckelbegrepp:
• Being a trusted and effective partner every time
• Best possible outcomes, experiences for the children, safety and affordability
• Kid´s be the healthiest
• Create new knowledge and acxcelerate its application
• Cultivate a learning Health Care system
• Leaders able to Health System transformation

Det är inte utan man känner igen sig och att rötterna från arbetet i Pursuing Perfection (se http://www.ihi.org om du vill läsa mer). Besöket blev en verklig bekräftelse på vikten av kontinuitet och uthållighet.

Michael Fischer (nuvarande CEO) som efterträdde Jim Anderson har haft modet att gå från ett inifrån ut fokus till ett utifrån och in. Alla talar om vikten av samverkan med ”community”.I förändringen finns en mycket ambitiös utbildningssatsning av medarbetarna i kvalitet och processutveckling koordinerat från Andersson center. Ett 30 tal utbildningsomgångar har genomförts i deras version av ATP – intensiv kurs i 6 månader med 6 mötesplatser och däremellan kvalitetsarbete på hemmaplan. Samverkan med Universitet för 3 åriga satsningar i Masterutbildningar – internetutbildningar i grundläggande kvalitetsmetoder för alla medarbetare. Anderson Center har idag team sammansatta för att hjälpa de kliniska processledarna i kvalitetsarbete – bemannade med analys och statistik kompetens, kvalitetsmetod kompetens, och mötesledarkompetens. Dessa team bistår med system, struktur och kvalitetskunskaper. Jag uppfattade att de har minst 12 sådana team igång kontinuerligt.

Idébärande för investeringen och som vi alla träffade Stephen Mutting, Uma Kotogal , Peter Margolis och Carrol Lannon. De två sistnämnda har vi alla möjlighet att träffa kommande vecka på Utvecklingskraft/Nationell HFS-konferens.

/Göran

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s