RJL on tour: Vårdsamordning på Bellin Health

Måndagen startade med ett besök på Bellin Health där vi fick en ”walk through the Strategy wall”.

Strategin hade olika dimensioner som t ex: – kundernas röst – mission och vision – strategi karta – systemets BSC – följa resultat Arbetet var beskrivet i en ”play book” som definierade när, vem, vad, hur kommunicera och vilka kompetenser som behövdes för arbetet.

Ledningsgruppen på 20 personer träffas varje vecka och går igenom status och följer upp resultaten.

Förbättringsarbeten beskrivs i en 120 dagars cykler och man använder de vanliga förbättringsverktygen. Statusrapporter tas fram som innehåller mål, mätning, vad man åstadkommit under de senaste 4 månaderna, teammedlemmar, lärdomar och vad som planerades för nästa 4 månaderna.

Ett viktigt utvecklingsarbete som presenterades var deras nya teambaserade arbetssätt. En av anledningarna till att detta arbete startade var att vid införandet av deras IT-system Epic blev belastningen på framförallt läkarna väldigt stor. Anledningen var bland annat att allt skulle koordineras via läkarna. Utgångspunkten i arbetet blev patientens behov och det skapades ett ”core”-team. I teamet finns många olika professioner, läkare, sjuksköterska, undersköterska m fl. Vårdkoordinator ingick i teamet och var en viktig nyckelperson att koordinera arbetet kring patienten. Teamet sitter tillsammans på mottagningen för att bättre kunna samarbeta. ”Inkorgen” styrdes om till teamet istället för som tidigare till läkaren direkt.

Utöver ”core”-teamet fanns ett utökat team med fler kompetensen som kan rycka in vid behov. Det fanns möjlighet att ha videobesök med patienterna.

Vårdkoordinatorn (vårdsamordnare) är den som påbörjar dokumentationen i journalen. Efter fyller läkaren på med endast det som hon/han kan göra. Vårdkoordinat var oftast en undersköterska.

Med modellen har man sett flera förbättringar av kvaliteten, ökat tillgängligheten. Fler sjuksköterskebesök har startats. Omkring hälften av Bellins vårdcentraler har infört konceptet med teambaserad vård. Samverkan sker med hemsjukvård och sjukhem. I datasystemet Epic kan en longitudinell vårdplan skrivas som följer patientens vård.

Utmaningar/svårigheter som man ser:

  • Förändrat arbetssätt
  • Hållbarheten – (16 veckors förberedelse, 3 dagars utbildning i Epic, samt support vid driftstart)
  • Tid – det tar tid att sprid konceptet. (hade planerat att vara i drift på alla vårdcentraler vid det här laget.)

Bellin Health skickade med tre lärdomar

  1. Bygg vilja genom vision och strategi
  2. Bygg kapacitet genom integrerade system
  3. Visa resultat

Efter genomgången på Bellins huvudkvarter i Green Bay fortsatte turen till Algoma där vi fick möjlighet att se och höra om Bellins samarbete med ”the community”.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s