RJL on tour: På jakt efter hälsans påverkansfaktorer

Hälsan i ett samhälle har stor betydelse för hur samhället mår. Stora skillnader i hälsa skapar ofta också skillnader i de förutsättningar människor har att leva det liv som man vill. De hälsofaktorer som är väl beskrivna i litteraturen gör sig påmind. God livsmiljö, utbildning och sociala relationer är betydligt viktigare än arv och tillgång till hälsa och sjukvård. Jag tänker på det afrikanska ordspråket ”Det tar en hel by att uppfostra ett barn”. Kanske har invånarna i Algoma tagit fasta på det, kanske har andra utmaningar i sitt lilla samhälle drivit dem dit de är. Faktum är att de skapat en unik miljö för att skapa hälsa hos sin befolkning och skapat en förståelse att det är allas arbete.

Stora utmaningar i en glesbygd

Det märks redan vid bilfärden dit att detta samhälle brottas med stora utmaningar. De stora jordbruken förgiftar sakta men säkert, brunn efter brunn. De stora vattendragen går också samma öde till mötes. Samtidigt, under vårt besök, föreslår nyvalde presidenten att stödet till miljöarbete för att rädda de stora sjöarna kraftigt ska beskäras. Ett stort bakslag och en stor källa till diskussion i samhället.

Avstånden är stora och det är ett av de glest befolkade ställen jag varit i. Naturen påminner mycket om Sverige. Det är stora öppna åkrar i söder och skogar i norr. Spannmålsodlingen och boskapsskötseln är viktiga inkomstkällor. Det påverkar naturligtvis viljan att bedriva ett mer hållbart jordbruk då många har sin försörjning där. Tankarna går till Sundsvall och den svenska ångermanlandskusten. Pappersindustrin ligger uppradad längs floden där timmerflottning varit en viktig arbetsuppgift genom åren.

Kanske är det då inte konstigt att stadens Turistbyrå och tillika näringslivskontor är delaktiga i att utveckla de gemensamma tillgångarna. De driver frågor tillsammans med företagare på orten kring hur man kan skapa attraktivitet för företag och turister. Men de gör också lite annorlunda aktiviteter för att skapa hälsa i befolkningen. På turistbyrån berättar den unga tjejen att de anordnar viktminskningstävling i samband med förra jul och nyårs helgen. Målet var att inte gå upp i vikt under helgerna. Staden placerade ut vågar i olika gatuhörn. För att skapa uppmärksamhet så samarbetade de med lokala brandkåren och de utmanande borgmästaren i vikttävlingen.

Äta rätt och äta lagom – en utmaning

Just matvanorna är något Live Algoma trycker hårt på. Det sker både en under och överkonsumtion av mat. Rektorn på skolan Nick, beskriver hur de fattigaste barnen kan köpa en påse chips och en läsk för en dollar. Detta blir barnets frukost lunch och middag. McDonalds är billigare och snabbare än att laga mat. Turistbyrån vill flytta matmarknaden ner till city så fler kan köpa bra råvaror till överkomliga priser. Man försöker också få fram att matkuponger ska gälla som betalningsmedel även där. Strax utanför stadskärnan ligger stadens supermarket. Det är den nationella kedjan Piggly Wiggly. Som en kuriosa kan nämnas att det var den första matbutik-kedjan som gick från över-disk-handlande till snabbköp. Detta redan på 1800-talet. Nåväl. En av de anställda fick en idé att dela ut veckans recept till sina kunder. De har som mål att alla ska laga minst ett nyttigt mål mat i veckan. Kanske är det ett blygsamt mål, men det säger en del om vilka utmaningar samhället har.

– Jag är uppfödd på en gård och van vid min farmors mat, men dagens unga förstår inte att uppskatta att laga mat från riktiga råvaror och föredrar processad mat i lådor och förpackningar, säger Nick lite sorgset.

Piggly Wiggly delar ut recept på nyttig mat som ändå är anpassad till den befolkning som är och handlar. Exempelvis ska de spansktalande mödrarna kunna ta till sig nyttiga recept. De tipsar också om vilka ingredienser som är på REA. Så alla ska ha råd. De använder också sociala medier för att sprida recepten.

– När vi delar detta på Facebook skapar det diskussioner om vad som är gott och vem som har prövat vad, säger den butiksanställde stolt.

Av en händelse så träffar vi på en tjej i trettonårs åldern. Teal, vår värdinna, hade henne som elev i mellanstadiet. Hon fick berätta om sitt kvalitetsarbete som hon gjorde i sjätteklass. Det handlade om att leverera skadad frukt till skolorna. Teal, berättar att barnen får lära sig kvalitetsmetoder såsom PDSA-hjul. Det är genomgående för de personer vi möter. De följer PDSA-hjulets mall; att sätta mål, att mäta förbättringar och att se bakslag som fall framåt. ”Failing forward” är ett uttryck som återkommer ofta i vara samtal.

Hälsa över alla gränser

I jakten på framtidens hälsoarbete baserat på hälsofaktorer så kommer vi till stadens gymnasium. Det första vi möter är ett gym. Det är en handfull seniorer som är redan är igång på löpbanden och i styrkemaskinerna. Gymmet är sponsrat av primärvårdsystemet Bellin Health och de skriver ut fysisk aktivitet på recept. Sjukgymnaster hjälper till med träningsprogram baserat på behovet hos den enskilde och Sjuksköterskan kommer till gymmet 2-3 dagar/vecka och erbjuder bedömningar och hälsoråd. Förutom detta håller Bellin Health i utbildningar på plats på gymmet. Det som är extra spännande är att studenter tränar tillsammans med seniorer på gymmet. Just att integrera och skapa spännande samarbeten och möten i samhället präglar alla de sammanhang vi får se.

Meningsfull sysselsättning är också hälsa.

Skolan förstod att samhället behövde arbetskraft som kunde match behovet i det närliggande samhället. Därför var det naturligt att att starta ett tekniskt gymnasium. Förutom att bedriva traditionell undervisning så samarbetar man med grafiker och artistiska inriktningar på skolan som gör reklam och varumärken. De har alltså en hel produktionskedja på skolan. programmet kallas Wolves technology döpt efter skolans maskot, Wolves. Allt är sammanvävt med samhället i övrigt. Man skapar ett ägandeskap hos ungdomarna när de går utbildningen. Att ta ansvar för helheten och samhället är en viktig lärdom. Förutom detta så bjuder man in samhället att komma in och göra projekt tillsammans med studenterna. De kallas för FAB-LAB. Allmänheten kommer in med idéer och studenterna hjälper till att förverkliga dessa. Skolan står för maskinerna och studenterna lär personerna att genomföra sina idéer.

Företaget som vill ha hälsosamma medarbetare

I Algoma väntar man inte på att folket kommer till organisationerna. De går ut dit där personer är. Bellin Health har en sjuksköterska, Nurse Jody, som gör besök på företaget. De erbjuder hälsosammare mat i företagets lunchrestaurang och anordnar Stegräknaretävlingar. Arbetsgivaren betalar för pulsräknare till sina anställda och de har olika hälsoutmaningar varje vecka. De personliga berättelserna är viktiga. De använder dessa som inspiratörer. ”Varför” är viktigt. De personer vi möter börjar med att berätta sin egen historia från ohälsosamt liv till mer hälsosamt och vad det har betytt för dem.

Att finna sina egna vägar i livet

De sista besöket är kanske det mest spännande. I en gammal nedlagd banklokal har man startat upp en skola som ska hjälpa ungdomar på rätt väg. Visst finns det många sådana ”Program” både i USA och i Sverige. Den stora skillnaden är att det är ungdomarna själva som designar sin skola. Lärarna är en speciallärare som tidigare arbetande på gymnasiet på orten och en f.d. amerikansk fotbollspelare. Han beskriver sin bakgrund som brokig. Han levde i en förort till Chicago under ganska tuffa förutsättningar. Hans drivkraft är hans egen son. han vill inte att han ska växa upp under samma betingelser som honom.

Båda lärarna trycker på hur viktigt det är att visa på vilka möjligheter varje individ har.

– Du måste ha ett “Varför” för att lyckas! Något som driver dig framåt, säger läraren. Att hitta sin egen stig kan vara det viktigaste för ens hälsa.

Det var två elever som fick berätta om sin personliga resa. Det var väldigt, väldigt starkt.

– Människorna här är viktiga, jag vill att alla ska lyckas. Inte bara jag, säger den 15-åriga tjejen och vågar knappt titta upp under sin lugg och nedtagna keps.

– Vi blir inte satta i en av 30 boxar i klassrummet. Alla är olika och har olika baggage. Därför kan man inte döma människor utan att förstå det, avslutar tjejen sin berättelse.

Pengar ingen drivkraft

Engagemang och personliga åtaganden är den viktigaste valutan i samhället. Det är genomgående att de vi möter vill något med sitt samhälle. Det beskrivs också i den modell som de arbetar efter. Detta arbete är ingen slump. Det är strukturerat och tydligt genomarbetet i en speciell vägkarta.

De bygger in förbättringsverktyg och de vi möter är väl införstådd i förbättringsmetodik. PDSA-hjulet är en metod som används. Samtidigt vill de inte krångla till det. Även om de har mätningar på övergripande nivå är det inget de belastar samhället med. Det är varken folkhälsomått eller pengar som driver människors engagemang.

– Jag ville jobba med personer som ville bidra med arbete och energi inte vara pengar. Så vi tackade nej till 500 000 dollar, avslutar Nick, rektorn på skolan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s