RJL on tour: När allt är ganska lika, vad är det unika?

WP_20170328_023

Jag känner igen mig i det mesta de talar om. De talar bara engelska så ibland har jag lite svårt att hänga med och fullt förstå. Funderar i samtalen på om det är något nytt, men så känner jag igen mig igen och noterar att det kanske inte direkt var något nytt. De gjorde bara lite annorlunda. Ibland lite bättre, ibland lite sämre ur mitt perspektiv. Vi har mycket att lära av varandra, även om vi är ganska lika.

Vad är det då jag har lärt mig under fyra dagars studiebesök i USA? Bellin health i Wisconsin och Health Partners i Minneapolis, två framgångsrika hälso- och sjukvårdsorganisationer. Två starka varumärken. De lyfter fram sin historia och långa erfarenhet. Visionen, syftet och målen för verksamheten är tydliga. De vet vad de gör och de är stolta för hur de gör det. Men vänta nu, detta kännetecknar även oss i Region Jönköping. Vi är också ett starkt varumärke, så även här är vi ganska lika. Men vad är då det unika med Bellin health, Health Partners och Region Jönköping?

Jag tror jag vet vad som är det unika – det är individerna, människorna som jag har mött dessa dagar. De går inte att kopiera, ingen nämnd ingen glömd. Deras attityd, fantastiska arbete där de är. Det tar jag med mig, det har jag lärt mig – var och en av oss är unika, det är det som gör oss rika. Tillsammans kan vi fortsätta skapa framgångsrika arbetsplatser och organisationer var vi än är.

/ Göran, Anna, Anette, Joakim, Johan och Anette

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s