RJL on tour: Imponerande

Vår sista dag inleds på Como clinic – en del i HealthPartners – som bedriver specialiserad öppenvård.

Teamarbete och integrerat kliniskt beslutsstöd 
Vi blir imponerande av deras standardiserade arbetsbeskrivningar och informationsflöden för flera diagnoser. Kliniskt beslutstöd likt FAKTA, samt bra översikter för aktuellt patientstatus är integrerade i Epic, deras motsvarighet till Cosmic. Vi utbyter några korta reflektioner med varandra inom “RJL-teamet” och konstaterar att vi har mycket av detta på plats hemmavid också. En del av våra egna översikter är nog t o m bättre, men en del kan definitivt utvecklas såsom lättillgänglig åtkomst till beslutsstöd för alla vårdnivåer.

De guidar oss igenom ett typiskt patientbesök på kliniken. Detta inleds med att patienten tillsammans med en undersköterska eller sjuksköterska går igenom ett standardiserat frågeformulär som utgår från ålder och kön. På så sätt får läkaren en snabb överblick av aktuellt status för patienten och angelägna fokusområden. De har ett väl utvecklat teamarbete och sjuksköterskan har ofta delegation på att signera svar samt återkoppla resultat till patient. Det är också vanligt också att en klinisk farmaceut är kopplad till klinikens olika team.

Analys och lärande
Igår fick vi en utförlig beskrivning av hur organisationen HealthPartners gör för att stödja sina kliniker med underlag för analys och uppföljning, främst av medicinsk kvalitet, patientnöjdhet och kostnader. Detta blir väldigt tydligt idag på Como Clinic, där de berättar om sina resultat samt visar hur olika uppföljningsvyer på såväl patientnivå som kliniknivå ser ut. Inom primärvård finns t ex ca 75 kvalitetsindikatorer som gör det möjligt att upptäcka skillnader mellan olika kliniker, ned på teamnivå. Detta följs upp genom dialog och riktade åtgärder, såsom kompetensutveckling eller rekrytering. Ett lyckat koncept för att öka just kollegialt lärande mellan främst läkare i primärvård och sjukhus, är ett utbildningskoncept via webinars alt video ett par tillfällen per månad (oftast morgontid kl. 7-9.) Fokus läggs då vid att diskutera knepiga patientfall inom tex kardiologi eller endokrinologi med specialistläkarkollegor inom slutenvården. Devisen är “moving knowledge, not patients”.

Patienten i fokus och effektiva flöden
Vårt sista besök går till Park Nicollet Methodist Hospital i Minneapolis. Även detta sjukhus är en del av HealthPartners organisation. Park Nicollet har under ett 10-tal år satsat på lärande och utbildningar tillsammans med Toyota i Japan. Effektiva flöden genomsyrar allt vi får ta del av, från sterilcentralen till akuten och onkologkliniken. Sjukhuset har också belönats med ett flertal nationella utmärkelser, bl a för sin stroke-vård i toppklass. En intressant förändring inom just stroke-vården, var att de förflyttat all rehabilitering från sjukhusen till framförallt hemrehabilitering. Värt att undersöka vidare!

Vi får göra ett studiebesök på akuten, där i princip alla rum kan nyttjas till alla olika behov, mobila vagnar med utrustning tas med till resp rum. Nästa besök går till den nyligen ombyggda sterilcentralen som ligger i hjärtat på sjukhuset – på bottenplan mitt i sjukhusbyggnaden. Chefer och medarbetare har deltagit i utformning av lokal, utrustning och flödeslogistik. Vi imponeras av deras arbetsflöden, IT-stöd och inte minst, stoltheten som de uppvisar över sitt arbete och sitt resultat av delaktighet och påverkan inom verksamheten!
Vi avslutar dagen med ett fint besök på onkologkliniken (Cancer Center), som blir såväl särskilt berörande som särskilt inspirerande. De fokuserar på ett sammanhållet flöde där individens behov och integritet värnas på ett fantastiskt vis. Behandlingsrum, patient- och medarbetarutvecklade behandlingsstolar, inredning – ja, till och med personalens civil-liknande kläder ramar in miljön och omhändertagandet på ett respektfullt och personligt vis. IT-stödet Epic möjliggjorde dessutom översikter i realtid för att minimera onödig väntan. De ansvarar även för ett eget apotek, inklusive farmaceuter, för att ha full kontroll och närhet till läkemedel. Sista rummet vi besöker är ett avslappnings-/meditationsrum. Personliga musikval kan göras och musikens vibrationer leds genom fåtöljen, samma musik kan få följa med personen till behandlingsrummet. Föremål och bilder från naturen skapar ett lugn och harmoni. Det är så dags att avrunda besöket och vi lämnar Park Nicolett Methodist Hospital, berörda och imponerade.

Reflektioner och lärdomar
Vi är tacksamma för fem intensiva och inspirerande dagar. Vi konstaterar att vi har många gemensamma utmaningar med våra besökta organisationer och samhällen, men också att vi har väldigt mycket som fungerar väl. Deras stringens, effektivitet och uthållighet inom utvecklingsarbete är dock något som vi alla inspireras av, och under resan hemåt planerar vi redan för nästa steg. Dels för vad och hur vi kan utveckla RJLs utvecklingsstrategier inklusive lednings- och stödfunktioner därinom. Dels hur vi ska ta tillvara på vårt nu stärkta teamarbete som vi tack vare denna lärande-resa utvecklat!

T A C K!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s