RJL on tour: Det hela började med ett möte med invånarna

WP_20170328_009WP_20170328_020

– Det hela började med ett möte med invånarna där vi kom fram till områden som var viktiga för oss för att skapa ett välmående Algoma. Han utstrålar stolthet och entusiasm när han fortsätter och berättar att det är från denna skolan som initiativet tagits att bjuda in hela samhället till partnerskap.

Vi är på en skola i Algoma där rektorn för skolsystemet i samverka med Bellin Helalthcare tagit initiativet till att bjuda in hela samhället i att bidra till ett välmående Algoma. Under 1,5 dag får vi leva visionen i mötet med invånarna. I supermarket finns loggan för ett välmående Algoma där träffar vi en medarbetare som satt upp ett ställ vid utgången med nyttiga recept som skulle vara lättlagade och med koppling till varor som var på extra pris.  I turistbyrån träffade vi en annan ambassadör för ett välmående Algoma som startat event runt sina nätverk. På ett företag hade man skapat hälsorörelse genom att bjuda in till hälsosamtal och skapat hälsosammare mat i lunchrummet som alternativ. På gymmet hade man 25% rabatt på träning om läkaren på vårdcentralen signerat och utifrån egna mål fick man personligt träningsstöd och kunde delta i utbildningar kring livsstilsförändringar. Hela tiden slås vi av hur man lyckats få igång en rörelse där alla som blir involverade ser sina möjligheteter att bidra slås av det Kahneman skriver i boken tänka snabbt och tänka långsamt hur viktigt det är att bygga strukturer som hjälper till att göra ”knuffar” i rätt riktning där det blir lätt för individen att göra de rätta valen.

I mellanrummen mellan besöken kör Tean oss i i sin Jeep, hennes hjärta är fyllt av att berätta alla fina invånarberätteler om hur satsningen på hälsa gjort skillnad i många människors liv. Tena har lämnat sitt klassrum och sin lärartjänst för att jobba i det större klassrummet med kunskapsförflyttning i samhället. Hon jobbar full tid med att skapa samverkan mellan olika företag, föreningar och organisationer men är noga med att säga jag har varit med i början men nu driver dom detta helt själva. Var vi än kommer så har Tena byggt relationer som gör att människorna vi möter utstrålar glädje och tillit över att dela sina berättelser om hur deras liv blivit mer hälsosamma.

Hon svänger upp vid en mindre byggnad stannar bilen och säger det bästa har vi sparat till sist.

Vi möter nu ett gäng studenter som introducerar oss i hur de spridit hjärt– lung räddning till flera tusen personer och vi får genomgå ett träningspass och får ett gummiarmband som bekräftar att vi nu är med i rörelsen #Algoma SavesLives. Efter det introduceras vi i ”Pathfinder” en miljö som byggts för elever som inte naturligt funnit sina strategier för att hitta väg i livet. Det var så tyst att man kunde höra en knappnål falla när Elisabeth en ung tjej med keps trevande sökte orden att beskriva sin berättelse och hur hon genom mötesplatsen Pathfinder erövrat mod och hopp för ett liv som skulle genomsyras av starkare självförtroende, mer glädje och välmående. På frågan vad hon ville skicka med oss som besökare svarade hon om man verkligen vill hjälpa en annan människa är det viktigaste att man utvecklar en djup förståelse för den människans behov. Och att man inser att det kan finnas många olika vägar det ser inte lika ut och blir inte samma resultat vi är människor och behöver lyssna för att förstå varje människas unika behov.

När vi från vår grupp ombeds dela några bilder kring hur vi arbetar med wellbeing och hälsa delar vi vår berättelse om Britt-Marie och hennes nära och kära, om drömmarna om att skapa bästa platsen att bo och leva på i Jönköping. Om förflyttningen till öppna vårdformer och den nära vården. Där primärvården är hjärtat och basen en primärvård som speglar mötet med människor och deras berättelser. En primärvård som har sina byggstenar i en värdegrund där löften till invånarna visar vägen vid varje möte i vardagen. Uppfyllda och tacksamma åker vi vidare mot nästa spännande möte med HealthPartners i Minnesota.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s