RJL on tour: Med framtidsögon på väg till Green By och Bellin Health

6 utvecklare med framtidsögon på väg till Green By och Bellin Health för att förstå, utforska och lära hur bättre hälsa åstadkoms i samverkan med invånare och patienter. Första två dagarna är Bellin Health i Green Bay värdar och de två därpå kommande är det HealthPartners med säte i Minneapolis.

När vi lämnar Göteborg pratar vi om värdet av att tillsammans få denna möjlighet. Samtalet handlar om hur vi i våra roller kan bidra till att arbetet på hemmaplan kan framtidssäkras. Att förmågan att leva och leda i förändring är en nyckel för framgång och att ledning av vardagen behöver denna kvalitet mer än någonsin. Vi pratar om hur viktigt det blir för Tillsammansarbetet att inspireras av system som tycks vara i samma frågeställningar med personcentrering och integration som centrala frågor.

Vi vill under de första två dagarna se hur Bellin Health med hjälp av en offensiv hålsostrategi, teambaserade arbetssätt och ambitionen att arbeta med folkhälsa lyckats så bra. I en rad sammanhang har Bellin Health varit en förebild i USA och beskrivits som ett gott exempel med stark inriktning på samverkan med kommunala institutioner och filantropiska organisationer. Vi är extra nyfikna på:
Är det så att Bellin Health funnit spännande angreppssätt för att stärka integrationen mellan olika aktörer och i samverkan kring individer som behöver deras sservice?
Finns det mätningar och management kring dessa som vi kan ta hem och lära oss kring?

När vi kommer fram till Green Bay möter Pete Knox, utvecklingsansvarig i Bellin Health oss och trots den sena timman startar omedelbart samtalet om vad vi kan lära tillsammans.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s