RJL on tour: Imponerande

Vår sista dag inleds på Como clinic – en del i HealthPartners – som bedriver specialiserad öppenvård.

Teamarbete och integrerat kliniskt beslutsstöd 
Vi blir imponerande av deras standardiserade arbetsbeskrivningar och informationsflöden för flera diagnoser. Kliniskt beslutstöd likt FAKTA, samt bra översikter för aktuellt patientstatus är integrerade i Epic, deras motsvarighet till Cosmic. Vi utbyter några korta reflektioner med varandra inom “RJL-teamet” och konstaterar att vi har mycket av detta på plats hemmavid också. En del av våra egna översikter är nog t o m bättre, men en del kan definitivt utvecklas såsom lättillgänglig åtkomst till beslutsstöd för alla vårdnivåer.

De guidar oss igenom ett typiskt patientbesök på kliniken. Detta inleds med att patienten tillsammans med en undersköterska eller sjuksköterska går igenom ett standardiserat frågeformulär som utgår från ålder och kön. På så sätt får läkaren en snabb överblick av aktuellt status för patienten och angelägna fokusområden. De har ett väl utvecklat teamarbete och sjuksköterskan har ofta delegation på att signera svar samt återkoppla resultat till patient. Det är också vanligt också att en klinisk farmaceut är kopplad till klinikens olika team.

Analys och lärande
Igår fick vi en utförlig beskrivning av hur organisationen HealthPartners gör för att stödja sina kliniker med underlag för analys och uppföljning, främst av medicinsk kvalitet, patientnöjdhet och kostnader. Detta blir väldigt tydligt idag på Como Clinic, där de berättar om sina resultat samt visar hur olika uppföljningsvyer på såväl patientnivå som kliniknivå ser ut. Inom primärvård finns t ex ca 75 kvalitetsindikatorer som gör det möjligt att upptäcka skillnader mellan olika kliniker, ned på teamnivå. Detta följs upp genom dialog och riktade åtgärder, såsom kompetensutveckling eller rekrytering. Ett lyckat koncept för att öka just kollegialt lärande mellan främst läkare i primärvård och sjukhus, är ett utbildningskoncept via webinars alt video ett par tillfällen per månad (oftast morgontid kl. 7-9.) Fokus läggs då vid att diskutera knepiga patientfall inom tex kardiologi eller endokrinologi med specialistläkarkollegor inom slutenvården. Devisen är “moving knowledge, not patients”.

Patienten i fokus och effektiva flöden
Vårt sista besök går till Park Nicollet Methodist Hospital i Minneapolis. Även detta sjukhus är en del av HealthPartners organisation. Park Nicollet har under ett 10-tal år satsat på lärande och utbildningar tillsammans med Toyota i Japan. Effektiva flöden genomsyrar allt vi får ta del av, från sterilcentralen till akuten och onkologkliniken. Sjukhuset har också belönats med ett flertal nationella utmärkelser, bl a för sin stroke-vård i toppklass. En intressant förändring inom just stroke-vården, var att de förflyttat all rehabilitering från sjukhusen till framförallt hemrehabilitering. Värt att undersöka vidare!

Vi får göra ett studiebesök på akuten, där i princip alla rum kan nyttjas till alla olika behov, mobila vagnar med utrustning tas med till resp rum. Nästa besök går till den nyligen ombyggda sterilcentralen som ligger i hjärtat på sjukhuset – på bottenplan mitt i sjukhusbyggnaden. Chefer och medarbetare har deltagit i utformning av lokal, utrustning och flödeslogistik. Vi imponeras av deras arbetsflöden, IT-stöd och inte minst, stoltheten som de uppvisar över sitt arbete och sitt resultat av delaktighet och påverkan inom verksamheten!
Vi avslutar dagen med ett fint besök på onkologkliniken (Cancer Center), som blir såväl särskilt berörande som särskilt inspirerande. De fokuserar på ett sammanhållet flöde där individens behov och integritet värnas på ett fantastiskt vis. Behandlingsrum, patient- och medarbetarutvecklade behandlingsstolar, inredning – ja, till och med personalens civil-liknande kläder ramar in miljön och omhändertagandet på ett respektfullt och personligt vis. IT-stödet Epic möjliggjorde dessutom översikter i realtid för att minimera onödig väntan. De ansvarar även för ett eget apotek, inklusive farmaceuter, för att ha full kontroll och närhet till läkemedel. Sista rummet vi besöker är ett avslappnings-/meditationsrum. Personliga musikval kan göras och musikens vibrationer leds genom fåtöljen, samma musik kan få följa med personen till behandlingsrummet. Föremål och bilder från naturen skapar ett lugn och harmoni. Det är så dags att avrunda besöket och vi lämnar Park Nicolett Methodist Hospital, berörda och imponerade.

Reflektioner och lärdomar
Vi är tacksamma för fem intensiva och inspirerande dagar. Vi konstaterar att vi har många gemensamma utmaningar med våra besökta organisationer och samhällen, men också att vi har väldigt mycket som fungerar väl. Deras stringens, effektivitet och uthållighet inom utvecklingsarbete är dock något som vi alla inspireras av, och under resan hemåt planerar vi redan för nästa steg. Dels för vad och hur vi kan utveckla RJLs utvecklingsstrategier inklusive lednings- och stödfunktioner därinom. Dels hur vi ska ta tillvara på vårt nu stärkta teamarbete som vi tack vare denna lärande-resa utvecklat!

T A C K!

 

 

RJL on tour: Det hela började med ett möte med invånarna

WP_20170328_009WP_20170328_020

– Det hela började med ett möte med invånarna där vi kom fram till områden som var viktiga för oss för att skapa ett välmående Algoma. Han utstrålar stolthet och entusiasm när han fortsätter och berättar att det är från denna skolan som initiativet tagits att bjuda in hela samhället till partnerskap.

Vi är på en skola i Algoma där rektorn för skolsystemet i samverka med Bellin Helalthcare tagit initiativet till att bjuda in hela samhället i att bidra till ett välmående Algoma. Under 1,5 dag får vi leva visionen i mötet med invånarna. I supermarket finns loggan för ett välmående Algoma där träffar vi en medarbetare som satt upp ett ställ vid utgången med nyttiga recept som skulle vara lättlagade och med koppling till varor som var på extra pris.  I turistbyrån träffade vi en annan ambassadör för ett välmående Algoma som startat event runt sina nätverk. På ett företag hade man skapat hälsorörelse genom att bjuda in till hälsosamtal och skapat hälsosammare mat i lunchrummet som alternativ. På gymmet hade man 25% rabatt på träning om läkaren på vårdcentralen signerat och utifrån egna mål fick man personligt träningsstöd och kunde delta i utbildningar kring livsstilsförändringar. Hela tiden slås vi av hur man lyckats få igång en rörelse där alla som blir involverade ser sina möjligheteter att bidra slås av det Kahneman skriver i boken tänka snabbt och tänka långsamt hur viktigt det är att bygga strukturer som hjälper till att göra ”knuffar” i rätt riktning där det blir lätt för individen att göra de rätta valen.

I mellanrummen mellan besöken kör Tean oss i i sin Jeep, hennes hjärta är fyllt av att berätta alla fina invånarberätteler om hur satsningen på hälsa gjort skillnad i många människors liv. Tena har lämnat sitt klassrum och sin lärartjänst för att jobba i det större klassrummet med kunskapsförflyttning i samhället. Hon jobbar full tid med att skapa samverkan mellan olika företag, föreningar och organisationer men är noga med att säga jag har varit med i början men nu driver dom detta helt själva. Var vi än kommer så har Tena byggt relationer som gör att människorna vi möter utstrålar glädje och tillit över att dela sina berättelser om hur deras liv blivit mer hälsosamma.

Hon svänger upp vid en mindre byggnad stannar bilen och säger det bästa har vi sparat till sist.

Vi möter nu ett gäng studenter som introducerar oss i hur de spridit hjärt– lung räddning till flera tusen personer och vi får genomgå ett träningspass och får ett gummiarmband som bekräftar att vi nu är med i rörelsen #Algoma SavesLives. Efter det introduceras vi i ”Pathfinder” en miljö som byggts för elever som inte naturligt funnit sina strategier för att hitta väg i livet. Det var så tyst att man kunde höra en knappnål falla när Elisabeth en ung tjej med keps trevande sökte orden att beskriva sin berättelse och hur hon genom mötesplatsen Pathfinder erövrat mod och hopp för ett liv som skulle genomsyras av starkare självförtroende, mer glädje och välmående. På frågan vad hon ville skicka med oss som besökare svarade hon om man verkligen vill hjälpa en annan människa är det viktigaste att man utvecklar en djup förståelse för den människans behov. Och att man inser att det kan finnas många olika vägar det ser inte lika ut och blir inte samma resultat vi är människor och behöver lyssna för att förstå varje människas unika behov.

När vi från vår grupp ombeds dela några bilder kring hur vi arbetar med wellbeing och hälsa delar vi vår berättelse om Britt-Marie och hennes nära och kära, om drömmarna om att skapa bästa platsen att bo och leva på i Jönköping. Om förflyttningen till öppna vårdformer och den nära vården. Där primärvården är hjärtat och basen en primärvård som speglar mötet med människor och deras berättelser. En primärvård som har sina byggstenar i en värdegrund där löften till invånarna visar vägen vid varje möte i vardagen. Uppfyllda och tacksamma åker vi vidare mot nästa spännande möte med HealthPartners i Minnesota.

RJL on tour: På jakt efter hälsans påverkansfaktorer

Hälsan i ett samhälle har stor betydelse för hur samhället mår. Stora skillnader i hälsa skapar ofta också skillnader i de förutsättningar människor har att leva det liv som man vill. De hälsofaktorer som är väl beskrivna i litteraturen gör sig påmind. God livsmiljö, utbildning och sociala relationer är betydligt viktigare än arv och tillgång till hälsa och sjukvård. Jag tänker på det afrikanska ordspråket ”Det tar en hel by att uppfostra ett barn”. Kanske har invånarna i Algoma tagit fasta på det, kanske har andra utmaningar i sitt lilla samhälle drivit dem dit de är. Faktum är att de skapat en unik miljö för att skapa hälsa hos sin befolkning och skapat en förståelse att det är allas arbete.

Stora utmaningar i en glesbygd

Det märks redan vid bilfärden dit att detta samhälle brottas med stora utmaningar. De stora jordbruken förgiftar sakta men säkert, brunn efter brunn. De stora vattendragen går också samma öde till mötes. Samtidigt, under vårt besök, föreslår nyvalde presidenten att stödet till miljöarbete för att rädda de stora sjöarna kraftigt ska beskäras. Ett stort bakslag och en stor källa till diskussion i samhället.

Avstånden är stora och det är ett av de glest befolkade ställen jag varit i. Naturen påminner mycket om Sverige. Det är stora öppna åkrar i söder och skogar i norr. Spannmålsodlingen och boskapsskötseln är viktiga inkomstkällor. Det påverkar naturligtvis viljan att bedriva ett mer hållbart jordbruk då många har sin försörjning där. Tankarna går till Sundsvall och den svenska ångermanlandskusten. Pappersindustrin ligger uppradad längs floden där timmerflottning varit en viktig arbetsuppgift genom åren.

Kanske är det då inte konstigt att stadens Turistbyrå och tillika näringslivskontor är delaktiga i att utveckla de gemensamma tillgångarna. De driver frågor tillsammans med företagare på orten kring hur man kan skapa attraktivitet för företag och turister. Men de gör också lite annorlunda aktiviteter för att skapa hälsa i befolkningen. På turistbyrån berättar den unga tjejen att de anordnar viktminskningstävling i samband med förra jul och nyårs helgen. Målet var att inte gå upp i vikt under helgerna. Staden placerade ut vågar i olika gatuhörn. För att skapa uppmärksamhet så samarbetade de med lokala brandkåren och de utmanande borgmästaren i vikttävlingen.

Äta rätt och äta lagom – en utmaning

Just matvanorna är något Live Algoma trycker hårt på. Det sker både en under och överkonsumtion av mat. Rektorn på skolan Nick, beskriver hur de fattigaste barnen kan köpa en påse chips och en läsk för en dollar. Detta blir barnets frukost lunch och middag. McDonalds är billigare och snabbare än att laga mat. Turistbyrån vill flytta matmarknaden ner till city så fler kan köpa bra råvaror till överkomliga priser. Man försöker också få fram att matkuponger ska gälla som betalningsmedel även där. Strax utanför stadskärnan ligger stadens supermarket. Det är den nationella kedjan Piggly Wiggly. Som en kuriosa kan nämnas att det var den första matbutik-kedjan som gick från över-disk-handlande till snabbköp. Detta redan på 1800-talet. Nåväl. En av de anställda fick en idé att dela ut veckans recept till sina kunder. De har som mål att alla ska laga minst ett nyttigt mål mat i veckan. Kanske är det ett blygsamt mål, men det säger en del om vilka utmaningar samhället har.

– Jag är uppfödd på en gård och van vid min farmors mat, men dagens unga förstår inte att uppskatta att laga mat från riktiga råvaror och föredrar processad mat i lådor och förpackningar, säger Nick lite sorgset.

Piggly Wiggly delar ut recept på nyttig mat som ändå är anpassad till den befolkning som är och handlar. Exempelvis ska de spansktalande mödrarna kunna ta till sig nyttiga recept. De tipsar också om vilka ingredienser som är på REA. Så alla ska ha råd. De använder också sociala medier för att sprida recepten.

– När vi delar detta på Facebook skapar det diskussioner om vad som är gott och vem som har prövat vad, säger den butiksanställde stolt.

Av en händelse så träffar vi på en tjej i trettonårs åldern. Teal, vår värdinna, hade henne som elev i mellanstadiet. Hon fick berätta om sitt kvalitetsarbete som hon gjorde i sjätteklass. Det handlade om att leverera skadad frukt till skolorna. Teal, berättar att barnen får lära sig kvalitetsmetoder såsom PDSA-hjul. Det är genomgående för de personer vi möter. De följer PDSA-hjulets mall; att sätta mål, att mäta förbättringar och att se bakslag som fall framåt. ”Failing forward” är ett uttryck som återkommer ofta i vara samtal.

Hälsa över alla gränser

I jakten på framtidens hälsoarbete baserat på hälsofaktorer så kommer vi till stadens gymnasium. Det första vi möter är ett gym. Det är en handfull seniorer som är redan är igång på löpbanden och i styrkemaskinerna. Gymmet är sponsrat av primärvårdsystemet Bellin Health och de skriver ut fysisk aktivitet på recept. Sjukgymnaster hjälper till med träningsprogram baserat på behovet hos den enskilde och Sjuksköterskan kommer till gymmet 2-3 dagar/vecka och erbjuder bedömningar och hälsoråd. Förutom detta håller Bellin Health i utbildningar på plats på gymmet. Det som är extra spännande är att studenter tränar tillsammans med seniorer på gymmet. Just att integrera och skapa spännande samarbeten och möten i samhället präglar alla de sammanhang vi får se.

Meningsfull sysselsättning är också hälsa.

Skolan förstod att samhället behövde arbetskraft som kunde match behovet i det närliggande samhället. Därför var det naturligt att att starta ett tekniskt gymnasium. Förutom att bedriva traditionell undervisning så samarbetar man med grafiker och artistiska inriktningar på skolan som gör reklam och varumärken. De har alltså en hel produktionskedja på skolan. programmet kallas Wolves technology döpt efter skolans maskot, Wolves. Allt är sammanvävt med samhället i övrigt. Man skapar ett ägandeskap hos ungdomarna när de går utbildningen. Att ta ansvar för helheten och samhället är en viktig lärdom. Förutom detta så bjuder man in samhället att komma in och göra projekt tillsammans med studenterna. De kallas för FAB-LAB. Allmänheten kommer in med idéer och studenterna hjälper till att förverkliga dessa. Skolan står för maskinerna och studenterna lär personerna att genomföra sina idéer.

Företaget som vill ha hälsosamma medarbetare

I Algoma väntar man inte på att folket kommer till organisationerna. De går ut dit där personer är. Bellin Health har en sjuksköterska, Nurse Jody, som gör besök på företaget. De erbjuder hälsosammare mat i företagets lunchrestaurang och anordnar Stegräknaretävlingar. Arbetsgivaren betalar för pulsräknare till sina anställda och de har olika hälsoutmaningar varje vecka. De personliga berättelserna är viktiga. De använder dessa som inspiratörer. ”Varför” är viktigt. De personer vi möter börjar med att berätta sin egen historia från ohälsosamt liv till mer hälsosamt och vad det har betytt för dem.

Att finna sina egna vägar i livet

De sista besöket är kanske det mest spännande. I en gammal nedlagd banklokal har man startat upp en skola som ska hjälpa ungdomar på rätt väg. Visst finns det många sådana ”Program” både i USA och i Sverige. Den stora skillnaden är att det är ungdomarna själva som designar sin skola. Lärarna är en speciallärare som tidigare arbetande på gymnasiet på orten och en f.d. amerikansk fotbollspelare. Han beskriver sin bakgrund som brokig. Han levde i en förort till Chicago under ganska tuffa förutsättningar. Hans drivkraft är hans egen son. han vill inte att han ska växa upp under samma betingelser som honom.

Båda lärarna trycker på hur viktigt det är att visa på vilka möjligheter varje individ har.

– Du måste ha ett “Varför” för att lyckas! Något som driver dig framåt, säger läraren. Att hitta sin egen stig kan vara det viktigaste för ens hälsa.

Det var två elever som fick berätta om sin personliga resa. Det var väldigt, väldigt starkt.

– Människorna här är viktiga, jag vill att alla ska lyckas. Inte bara jag, säger den 15-åriga tjejen och vågar knappt titta upp under sin lugg och nedtagna keps.

– Vi blir inte satta i en av 30 boxar i klassrummet. Alla är olika och har olika baggage. Därför kan man inte döma människor utan att förstå det, avslutar tjejen sin berättelse.

Pengar ingen drivkraft

Engagemang och personliga åtaganden är den viktigaste valutan i samhället. Det är genomgående att de vi möter vill något med sitt samhälle. Det beskrivs också i den modell som de arbetar efter. Detta arbete är ingen slump. Det är strukturerat och tydligt genomarbetet i en speciell vägkarta.

De bygger in förbättringsverktyg och de vi möter är väl införstådd i förbättringsmetodik. PDSA-hjulet är en metod som används. Samtidigt vill de inte krångla till det. Även om de har mätningar på övergripande nivå är det inget de belastar samhället med. Det är varken folkhälsomått eller pengar som driver människors engagemang.

– Jag ville jobba med personer som ville bidra med arbete och energi inte vara pengar. Så vi tackade nej till 500 000 dollar, avslutar Nick, rektorn på skolan.

RJL on tour: Vårdsamordning på Bellin Health

Måndagen startade med ett besök på Bellin Health där vi fick en ”walk through the Strategy wall”.

Strategin hade olika dimensioner som t ex: – kundernas röst – mission och vision – strategi karta – systemets BSC – följa resultat Arbetet var beskrivet i en ”play book” som definierade när, vem, vad, hur kommunicera och vilka kompetenser som behövdes för arbetet.

Ledningsgruppen på 20 personer träffas varje vecka och går igenom status och följer upp resultaten.

Förbättringsarbeten beskrivs i en 120 dagars cykler och man använder de vanliga förbättringsverktygen. Statusrapporter tas fram som innehåller mål, mätning, vad man åstadkommit under de senaste 4 månaderna, teammedlemmar, lärdomar och vad som planerades för nästa 4 månaderna.

Ett viktigt utvecklingsarbete som presenterades var deras nya teambaserade arbetssätt. En av anledningarna till att detta arbete startade var att vid införandet av deras IT-system Epic blev belastningen på framförallt läkarna väldigt stor. Anledningen var bland annat att allt skulle koordineras via läkarna. Utgångspunkten i arbetet blev patientens behov och det skapades ett ”core”-team. I teamet finns många olika professioner, läkare, sjuksköterska, undersköterska m fl. Vårdkoordinator ingick i teamet och var en viktig nyckelperson att koordinera arbetet kring patienten. Teamet sitter tillsammans på mottagningen för att bättre kunna samarbeta. ”Inkorgen” styrdes om till teamet istället för som tidigare till läkaren direkt.

Utöver ”core”-teamet fanns ett utökat team med fler kompetensen som kan rycka in vid behov. Det fanns möjlighet att ha videobesök med patienterna.

Vårdkoordinatorn (vårdsamordnare) är den som påbörjar dokumentationen i journalen. Efter fyller läkaren på med endast det som hon/han kan göra. Vårdkoordinat var oftast en undersköterska.

Med modellen har man sett flera förbättringar av kvaliteten, ökat tillgängligheten. Fler sjuksköterskebesök har startats. Omkring hälften av Bellins vårdcentraler har infört konceptet med teambaserad vård. Samverkan sker med hemsjukvård och sjukhem. I datasystemet Epic kan en longitudinell vårdplan skrivas som följer patientens vård.

Utmaningar/svårigheter som man ser:

 • Förändrat arbetssätt
 • Hållbarheten – (16 veckors förberedelse, 3 dagars utbildning i Epic, samt support vid driftstart)
 • Tid – det tar tid att sprid konceptet. (hade planerat att vara i drift på alla vårdcentraler vid det här laget.)

Bellin Health skickade med tre lärdomar

 1. Bygg vilja genom vision och strategi
 2. Bygg kapacitet genom integrerade system
 3. Visa resultat

Efter genomgången på Bellins huvudkvarter i Green Bay fortsatte turen till Algoma där vi fick möjlighet att se och höra om Bellins samarbete med ”the community”.

 

RJL on tour: När allt är ganska lika, vad är det unika?

WP_20170328_023

Jag känner igen mig i det mesta de talar om. De talar bara engelska så ibland har jag lite svårt att hänga med och fullt förstå. Funderar i samtalen på om det är något nytt, men så känner jag igen mig igen och noterar att det kanske inte direkt var något nytt. De gjorde bara lite annorlunda. Ibland lite bättre, ibland lite sämre ur mitt perspektiv. Vi har mycket att lära av varandra, även om vi är ganska lika.

Vad är det då jag har lärt mig under fyra dagars studiebesök i USA? Bellin health i Wisconsin och Health Partners i Minneapolis, två framgångsrika hälso- och sjukvårdsorganisationer. Två starka varumärken. De lyfter fram sin historia och långa erfarenhet. Visionen, syftet och målen för verksamheten är tydliga. De vet vad de gör och de är stolta för hur de gör det. Men vänta nu, detta kännetecknar även oss i Region Jönköping. Vi är också ett starkt varumärke, så även här är vi ganska lika. Men vad är då det unika med Bellin health, Health Partners och Region Jönköping?

Jag tror jag vet vad som är det unika – det är individerna, människorna som jag har mött dessa dagar. De går inte att kopiera, ingen nämnd ingen glömd. Deras attityd, fantastiska arbete där de är. Det tar jag med mig, det har jag lärt mig – var och en av oss är unika, det är det som gör oss rika. Tillsammans kan vi fortsätta skapa framgångsrika arbetsplatser och organisationer var vi än är.

/ Göran, Anna, Anette, Joakim, Johan och Anette

Guest Post – Ali Damji (Canada): Asylum Centres in Sweden – Where Politics Meets Health

Rudolf Virchow once famously said, “Medicine is a social science and politics is nothing else but medicine on a large scale. Medicine as a social science, as the science of human beings, has the obligation to point out problems and to attempt their theoretical solution; the politician, the practical anthropologist, must find the means for their actual solution”.

That close intertwining between politics and medicine is a huge interest of mine, and in part, contributing to my study visit in Sweden. Not only am I interested in learning about quality improvement but also the policy levers which can improve the lives of patients powerfully.

Last week, I had the opportunity to work closely at that intersection with one of Jonkoping Region’s newest nurse-led teams called the Health School. This team works solely with asylum seekers in the region by providing onsite group education at Asylum Centres on:

 • Accessing the Swedish healthcare system
 • Self-care at home
 • Coping with stress, sleeping, anxiety, and PTSD in a new country while waiting for a decision regarding a claim
 • Having an opportunity for group or one on one counseling with a kurator. Kurators provide mental health support and counseling and are part of the health and wellness circle of mental health care.
 • Healthy behaviour training such as smoking cessation, reducing alcohol intake, exercise training, and appropriate nutrition.
IMG_6195
Sample advertisement for the Health School. It is also written in the language of the population they are reaching out to.

Since the members of the team are trained nurses and a translator, the Health School visits also function as an opportunity for asylum seekers to start a conversation with a healthcare professional about any individual health concern following the session. I witnessed patients bringing forward their medical concerns and receiving an assessment onsite, or getting their care coordinated so they could be seen by an appropriate professional (e.g. GP for getting a diabetes medication assessment) the same or next day. Thanks to a shared EMR, electronic medical records and consultation requests can be filed right on site from the asylum centre using a laptop.

IMG_6196
A novel approach of using technology to connect asylum seekers with local Swedish people and getting started up in a new place. 

From the political side, Europe is in the midst of a large influx of refugees and asylum seekers fleeing conflict. Sweden has historically been one of the shining examples of acceptance in this regard, taking in more refugees and asylum seekers per capita than almost any other country in Europe.

So from what I saw, how are asylum seekers treated in Sweden? If you’re unfamiliar with the term, asylum seeker refers to an individual who has fled to another country, but is not a refugee and therefore has not been officially accepted into the country. However, they are able to stay in the country until a decision is made regarding their status – either they will be able to immigrate or they will be sent elsewhere. Sometimes these claims can take over a year.

While I was with the Asylum Health School team, we visited two asylum centres. These are often repurposed buildings that provide food, lodging, and shelter to asylum seekers as they wait for their claims to be processed. The facilities can vary but generally they are private facilities that contract their services to the government, and are inspected by the Immigration authorities in Sweden.

Asylum seekers receive certain healthcare coverage while in Sweden. All emergency or acute care services will be provided to them if needed, including access to a primary care physician. However something that is not as medically urgent will not be covered such as rehabilitation services until they receive a permit to stay. Schooling to teach children English and Swedish is provided as well, but until the claim is processed they cannot register in a formal schooling program. There are still user fees for asylum seekers but they are less than the Swedish population. It costs approximately 50kr ($7.50 CAD) for an asylum seeker to receive primary care for example.

The issues surrounding migration, refugees, and asylum seekers is one of deep personal significance to me. As a young child my mother and her entire family fled Uganda as refugees under the regime of Idi Amin. They were accepted as refugees in the UK and eventually emigrated from there to Canada where I have had the privilege of growing up. Without accepting policies, it’s quite possible I would not be writing this blog today.

In an era with unfortunately, an escalating rhetoric of misconceptions, fear, hatred and bitterness towards refugees and asylum seekers who are forced into challenging situations due to political circumstances beyond their control, I was proud to see the acceptance and support that Sweden has extended to its asylum seekers, even though its system is becoming increasingly overstretched. It is reflected in the actions of people too: ordinary retired citizens in Sweden volunteer their time to help asylum seekers learn Swedish for example.

I was utterly impressed by the Asylum Team’s novel work too, which is making people feel welcome in a new and strange and different country with a very different healthcare system.

Most inspiring however, was an encounter at one Asylum Centre and its manager. The manager was living in a facility like this himself and after becoming a permanent resident returned to work at the centre. There, he runs program for the asylum centre residents, sometimes using his own money to pay for additional dinners or outings for the residents if the budget has been used up. He also runs activities for them such as a football (Soccer for my North American friends) league that provides a familiar pastime. When I asked him why he was doing this, he responded simply that he remembered when he was in their shoes, and knows these small things make such a big difference.

“So what if it costs a bit of money for me, it is worth it to make them feel welcome in this country while they are dealing with so much stress.”

As my study visit winds down and I prepare to head back to Canada this week, it was this moment of compassion that reminds me why I decided to engage in this work in the first place. Quality improvement and policy are levers, and medicine is an art and science, but they are fuelled by compassion and a love for humanity. No matter the pressures, we mustn’t lose sight of that love and the ties that connect us with one another. And that gives me strength to continue to improve my system and care for my future patients when I get back home.

IMG_6086
Yet another Swedish fika! A Cinnamon bun! Got this one in Gothenburg! (There is a giant variety that you can buy in Gothenburg but I was not brave enough! Something for the bucket list next time!)

 

Till next time,

Ali

 

 

RJL on tour: Med framtidsögon på väg till Green By och Bellin Health

6 utvecklare med framtidsögon på väg till Green By och Bellin Health för att förstå, utforska och lära hur bättre hälsa åstadkoms i samverkan med invånare och patienter. Första två dagarna är Bellin Health i Green Bay värdar och de två därpå kommande är det HealthPartners med säte i Minneapolis.

När vi lämnar Göteborg pratar vi om värdet av att tillsammans få denna möjlighet. Samtalet handlar om hur vi i våra roller kan bidra till att arbetet på hemmaplan kan framtidssäkras. Att förmågan att leva och leda i förändring är en nyckel för framgång och att ledning av vardagen behöver denna kvalitet mer än någonsin. Vi pratar om hur viktigt det blir för Tillsammansarbetet att inspireras av system som tycks vara i samma frågeställningar med personcentrering och integration som centrala frågor.

Vi vill under de första två dagarna se hur Bellin Health med hjälp av en offensiv hålsostrategi, teambaserade arbetssätt och ambitionen att arbeta med folkhälsa lyckats så bra. I en rad sammanhang har Bellin Health varit en förebild i USA och beskrivits som ett gott exempel med stark inriktning på samverkan med kommunala institutioner och filantropiska organisationer. Vi är extra nyfikna på:
Är det så att Bellin Health funnit spännande angreppssätt för att stärka integrationen mellan olika aktörer och i samverkan kring individer som behöver deras sservice?
Finns det mätningar och management kring dessa som vi kan ta hem och lära oss kring?

När vi kommer fram till Green Bay möter Pete Knox, utvecklingsansvarig i Bellin Health oss och trots den sena timman startar omedelbart samtalet om vad vi kan lära tillsammans.

Welcome, the Netherlands, Network III

IMG_0447

We are happy to welcome a group from the Netherlands, March 20-21. The group will meet some of the Improvement leaders from Qulturum and get information about Esther, PCP (Person Centered Process mapping), quality registers (Senior Alert).

The group will also be visiting the Self Dialysis Unit, the Radiology Department as well as the Radiotherapy Unit at Ryhov County Hospital during their stay with us.

We wish them a pleasant stay with us!

Program – Netherlands

Presentations:

Person centered care (Pdf)
Esther (Pdf)
Senior Alert (Pdf)
Radiotherapy department (Pdf)

Thank you Qulturum

Our internship at Qulturum is coming to an end, today is our last day. We would like to take the opportunity to thank everyone who works at Qulturum for three educational and interesting weeks. We have received a warm and positive welcome.

This internship has given us a deeper understanding of the processes of improvement work and we will take this knowledge with us into our future workplaces.

A big thank you to our amazing mentor Anna Lindman who has given us the opportunity to take part of the work that takes place at Qulturum and a chance to develop and challenge ourselves by working independently on assignments.

Hope to see you in the future =)

Sanna Ek & Erica Löwhagen

 

Guest Post: Ali Damji (Canada) – Working Together: What can we learn from Jonkoping?

My last blog post focused on how providers can better work with patients and how Jonkoping is showing some considerable success in this regard. This post will focus on how providers can best work with one another, specifically from what I witnessed in primary care.

I recently had the opportunity to experience Oxnehaga Primary Care Centre, located in a smaller suburb within Jonkoping with a larger representation of low socioeconomic status, new immigrant and refugee populations. Here are some of the highlights.

IMG_6063
What’s with the bubble? When you arrive, you take a number and for privacy you enter and speak with the receptionist when your number is called. This protects confidentiality in the waiting room.

Funding: All practices receive a budget from the region based on how many patients they have. There are premiums for both socioeconomic and medical complexity. Using this budget, the providers must work with administrators to manage the budget and ensure that the primary care centre does not run a deficit. This budget also pays all of their salaries. Notably, tests and investigations lead to more expenditures, so these must be ordered judiciously.

IMG_6072
Labs are onsite in the primary care unit. This allows blood tests to be taken and interpreted quickly on site (typically within 10-15 minutes). This allows patients to avoid needing to come back for unnecessary repeat visits and get an answer quickly for common tests.

Clear Intake Processes: To come to the primary care unit, almost all patients will call in advance. There are always 2 nurses running phone booths in the office on a rotating shift schedule. If there is a wait to have your call answered, the patient can request a call-back time. Some patients can choose to come in for a drop-in appointment but they often will need to wait or hope there is an opening. Once the patient has been assessed over the phone and needs a visit, the nurse will book them into the schedule for the most appropriate provider (usually a nurse). Same day and next day appointments are common. If it is something that the patient does not need to come in personally for (such as a medication renewal that is more benign), the nurse will flag this in the appropriate person’s calendar and schedule a time for that task to be completed that day.

IMG_6237.JPG
Possible direct pathways to the right provider for a patient in primary care. Decided by the nurse.

Who sees the patient first? This is up to the nurse on the phone. Typically it is a nurse. There are a wide variety of specialized nurses in areas such as Heart Disease, Asthma, Diabetes, Smoking Cessation, Incontinence, Care of the Elderly, Care of Children and Hypertension. These nurses are able to see patients independently, make basic medication changes (e.g. encourage patients to take medications twice or three times per day on same dosage), interpret labs and tests such as spirometry and ECG, and consult other services. They cannot prescribe a new medication nor order tests. But if the patient needs a drug or test they can either directly ask a physician or “Distrikt Nurse” (similar to Nurse Practitioners in Canada) to see the patient that same day by pulling them in from the hall, or they can place the order in the EMR and send an instant message for the other practitioner to sign during a free moment.

IMG_6077
Meet Diagnostick. This device when grasped behaves like a one lead ECG. Patients can receive a device from the centre on loan and can use this when they feel their heart racing. The data can then be transmitted right into the EMR digitally at the next visit. Useful for those patients who are fine in the clinic but have arrhythmia at home! Nurses coordinate and interpret the results from this and consult when necessary.

Informal Consults: Hallway consultations are very common. If a nurse is assessing a patient and wants a physician to lay eyes on the patient, they will quickly see if one is available to come into the patient room, and then continue managing the care of the patient unless it is something significantly complex or acute that requires a formal transfer of care. Similarly if a mistake was made and a patient was inappropriately assigned to a nurse but requires a physician, the team works together informally to make sure the patient is seen the same day by the physician. These informal consultations exist across all the services offered in primary care.

Physiotherapy in Primary Care: In Sweden, physiotherapy is part of universal health care. There is abundant evidence that exercise is one of the best treatment modalities for low back pain and should be a first-line treatment before medications. In Jonkoping, a patient presenting with low back pain or most MSK concerns will be booked into the physiotherapist’s calendar by the nurse through the process mentioned above, and may not ever see a physician. Patients even have the option of calling the physiotherapists directly during certain hours. The physiotherapist will work with the patients to teach them exercises in an on-site gym and see them in the gym regularly. Patients can even purchase a temporary membership if desired. If the patient is unable to control the back pain, then a family physician can become involved as a consultant to assist with medications. This is the case for not just back pain, but many chronic and acute musculoskeletal diseases. Physicians will also become involved in medical complexity arises (e.g. fever with back pain, red flag symptoms etc).

IMG_6069
On-site gym at the primary care centre. Also can be used by med students!

Physicians: The physician resources in the primary care centre are reserved for diagnosis and management of complex medical patients. Every 2 years every patient with a chronic illness will be seen by the MD for a complete exam. This type of model makes sure physicians are utilized for the patients that need to be seen by them.

IMG_6082
No escaping the white scrubs! They are required uniform in primary care units too. All staff have the same ones but can be distinguished by badges. All for infection control! 

Technology: The shared EMR is crucial in supporting this environment. All notes, tests, and investigations are on the same EMR and this is also true for specialist consultations and care received anywhere in the region. This enables all members of the team to be aware of how patients are doing, without necessarily seeing them in person.

Culture: This is often something we take for granted but “the small stuff” really does matter. There is no hierarchy from what I could see in this system. Nurses, doctors, physiotherapists, administrators, social workers, and kurators all eat lunch and Fika together, are dressed similarly, and address one another by first name. Not knowing someone’s name who looks after your patients is unheard of. There is respect for one another’s scope of practice and no “turf war”. Physicians feel relieved that RNs and physiotherapists see more of the chronic patients so physicians can focus on the more medically complex ones that their training is best suited for. This isn’t just a primary care phenomenon. I’ve noticed this in the hospital too where there are nurses who have been trained by physicians in endoscopy and now complete almost all routine screening colonoscopies, leaving the GI doctors and surgeons to focus on more complex ones and be available on-demand for consultations.

“Care is better in teams” is something that is often said, but actions speak louder. I am excited to walk the talk in my future family practice using what I’ve learned here.

Till next time,

Ali D

IMG_6043
Today’s traditional Swedish Fika treat is a chokladboll (chocolate ball). Simply amazing!